Energia Wiatrowa

Wiatrowa.blox.pl - energetyka wiatrowa, informacje, fakty i mity.

Wpis

wtorek, 15 marca 2016

Jakie odległości wiatraków od zabudowań - propozycja racjonalna

Weszliśmy w ostateczny okres, w którym decydują się losy całej energetyki wiatrowej w Polsce - więcej tutaj. Zarówno przyszłych inwestycji, jak i już wybudowanych. Niestety nowe prawo jest procedowane absolutnie bez konsultacji z branżą i specjalistami. Czytając uzasadnienie ustawy, wiem kto ją pisał. Jest to grupa kilku osób, bardzo emocjonalnie zaangażowanych by zablokować rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Argumenty są absurdalne, o czym już nie raz pisaliśmy. Uzasadnienia typu, że wiatrak może rzucać lodem lub częściami na 1 km, podczas gdy w Polsce jest 3500 wiatraków, a nie mamy żadnego przypadku uszkodzenia ciała wśród mieszkańców, to o czym tutaj racjonalnie dyskutować? Jest zresztą kilka publikacji, które mówią o potencjalnym zagrożeniu tylko do 200 m, dalej to już czysta abstrakcja. Może lepiej zakazać używania opon w samochodach, bo pękają? A może zakazać samochodów i dróg, bo autostrady słychać dzień i noc z 5-8 km?

Ale wróćmy do meritum. Dlaczego mamy problemy?

Ano dlatego, że w pierwszych latach prawo nie działało doskonale, były to nowe inwestycje i wszyscy się tego uczyli. Jednak to wszystko w międzyczasie bardzo się zmieniło. Jak bardzo? Do tego stopnia, że dla przykładu nałożono na analizy akustyczne takie rygory, że wyniki są zawyżane o prawie 6-7 dB względem tego, co było jeszcze kilka lat temu!

Proszę bardzo, kiedyś liczono:

* bez kumulacji inwestycji (kumulacja podwyższa wyniki czasem o ponad 5 dB!);

* na współczynniku gruntu G=1 (nakaz stosowania np: G=0,3 podwyższa wynik o około 3 dB!);

* punkty pomiarowe były wybierane na 1,5 m (zamiast na 4 m), co przy G=1 obniżało wyniki o kolejne 2-3 dB.

Podsumowując te zmiany, oznacza to, że licząc tak jak dziś narzucają to RDOŚ-ie (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska), to dzisiejszy wynik obliczeń 40 dB = równa się 28-37 dB, uzyskiwanym kiedyś! Dziś wyniki bywają więc podwyższane o nawet 12 dB - sprawdź tutaj.

Obliczenia w programach akustycznych wg normy PN-ISO 9613-2

Te kilka dB oznacza bardzo wielkie zmiany, to już zupełnie inny świat niż nawet 2 lat temu! Dość powiedzieć, że wiatraki i tak mają najbardziej rygorystyczne normy stosowane w Polsce. Na hałas od dróg i kolei pozwala się o 11-16 dB więcej! Patrz normy akustyczne w Polsce poniżej:


Duża grafika: http://wiatrowa.blox.pl/resource/rozporzadzenie_halas_normy_drogi.png


Czy obecne praktyki i prawo zapewnia więc już bezpieczeństwo i jest na tyle rozsądne, by nie rodziło to dalszych konfliktów, a mimo to pozwalało choć w minimalny sposób się dalej rozwijać. 

Otóż tak, wystarczy dodać jedną małą poprawkę.

Najpierw jednak to, co się proponuje (ustawa PIS), czyli zasada tzw. "10-krotności wysokości oddalenia":

10 wysokości nowoczesnych siłowni to 1,5-2 km, czyli potrzeba terenu o prawie 4 km między domami. Ale to nie wszystko, bo oznacza to także:

 • prawie 2 km od domów;
 • prawie 2 km od terenów chronionych (w tym nawet od rezerwatów paproci w środku lasu!) i wielu lasów;
 • prawie 2 km od granic innych gmin, mimo że to właśnie tereny graniczne bywają najbardziej odludne.

W praktyce, nie powstanie już żadna nowoczesna siłownia wiatrowa. Jak wygląda zasada 10-krotności w praktyce od strony wizualnej? Poniżej 150 m wiatraki widoczne z ok 1,5 km, czyli 10-odległości swojej wysokości.

Duże zdjęcie: http://wiatrowa.blox.pl/resource/odl_1570m.jpg - Turbiny 150 m z ok 1,6 km.

Dlaczego promuje się zasadę 10-krotności? Oprócz tego, by całkowicie zablokować wiatr, powołuje się na Bawarię, gdzie taka zasada jest tam generalnie zaleceniem i w pewnych określonych warunkach, można to obejść. W pozostałych landach Niemiec i większości państw świata, stosuje się przepisy, które mówią o 300-800 m. W Bawarii zastosowano te zasadę głównie z 2 powodów:

- w Bawarii nie ma dobrych wiatrów, są dużo słabsze niż w Polsce. Więc sens ekonomiczny wiatraków w Bawarii, to lokalizowanie ich na wzgórzach. Wtedy taki wiatrak stanowi dominantę, ponieważ sam jest wysoki + dodatkowo wysokość wzniesienia. Jak to wygląda w praktyce? Otóż liczą wzniesienia, może być tak, że realnie są to tylko 4 wysokości siłowni.

Powyżej wietrzność Niemiec: Bawaria - dobry wiatr tylko na wzniesieniach.

Duże zdjęcie: http://wiatrowa.blox.pl/resource/bawaria_porownanie.jpg

Zasada "10-krotności" w terenach wzniesień (np: Bawaria) wcale nie oznacza tego samego, co na płaskich terenach Polski. Czasem 10=4 - jeśli uwzględnić wzniesienia, czyli podchodząc realnie.

Więcej o doświadczeniach niemieckich w lokalizaowaniu wiatraków - tutaj

Jaka jest moja propozycja i jak wygląda stan na dziś, czyli interpretacje RDOŚ?

Otóż dzisiejsze prawo także nakazuje odsunięcia czasem nawet o ponad 1,5 km od zabudowań jednorodzinnych (40 dB) i prawie 1 km od pozostałych typowych zabudowań wiejskich! Przynajmniej od dużych parków wiatrowych, na turbinach o maksymalnej mocy akustycznej na poziomie ok 107 dB i większych. Oto wyliczenia dla parku złożonego z 12 siłowni wiatrowych, 3 grupy po 4 wiatraki:

Duża grafika: http://wiatrowa.blox.pl/resource/park_g00j.jpg

Inny przykład:

Duża grafika: http://wiatrowa.blox.pl/resource/symulacje_akustyczne.png - zasięg izofony 40 db do nawet ok 1600 m!


Jak widać JUŻ DZIŚ, licząc na G=0, otrzymujemy:

 • ponad 1500 m dla izofony 40 dB (zabudowa 1-rodzinna);
 • ponad 900 m dla izofony 45 dB (zabudowa typowa dla wsi).

Tymczasem jeszcze kilka lat temu, pozwalano na lokalizowanie siłowni odległych o 150-250 m od zabudowań. Czy jest więc sens wprowadzać tak drakońskie normy nawet na pojedyńczy wiatrak?

Jaki sens jest stosować zasadę 1,5 km dla 20 wiatraków jak i 1 wiatraka?

No i najważniejsze pytanie, jakie odległości są bezpieczne? Zobaczmy kilka grafik, które mówią więcej niż 1000 słów:

Duża grafika: http://wiatrowa.blox.pl/resource/infradziwki_wiatraki.png

Źródło badań: http://we.po.opole.pl/dmdocuments/autoreferat/Malec_autoreferat.pdf

Jak widać, wiatraki są w pełni bezpieczne już w odległości 150 m od najbliższego wiatraka! Zarówno na poziomie dźwięków słyszalnych (w dBA), jak i na poziomie infradźwięków (w dBG).

Wielu przeciwników elektrowni wiatrowych powołuje się na słynne już badania Eja Pedersena i Kerstin Persso, które wykazywały (ankiety!), że 5-35% osób mocno narzeka na poziomy 32,5-45 dB. Szkoda tylko, że nie wspomina się, o jakich odległościach mówiły badania, otóż skokowy wzrost narzekających był dopiero przy odległościach poniżej 400 m od najbliższej turbiny:

Co to oznacza dla typowej turbiny 2 MW o mocy akustycznej w zależności od prędkości wiatru 90-104 dB? Otóż odległość ok 500 m można uznać za nieuciążliwą już dla ok 95% osób! Pewien procent osób będzie zawsze narzekać, pewnie będą tacy, którym wiatraki będą przeszkadzać nawet z 10 km, w myśl zasady nie bo nie. Sam mam sąsiada, któremu wszystko przeszkadza, bez wyjątków :) ot urok "badań ankietowych".

 

Kilka grafik opisujących oddziaływanie akustyczne wiatraków ale tez dróg.

Duża grafika: http://wiatrowa.blox.pl/resource/infra_australia_noc.png

O tych badaniach pisaliśmy już tutaj: http://wiatrowa.blox.pl/2014/12/Kolejne-badanie-MIT-wiatraki-nie-szkodza-zdrowiu.html

Jak widać, poziom akustyczny mieści się w wartościach w pełni bezpiecznych, zaś w przypadku infradźwięków nawet bardzo bezpiecznych! Dużo poniżej progów odczuwania i słyszenia. Potwierdzają to praktycznie wszystkie badania. Co więcej, poziom akustyczny w odległościach ok 500 m od wiatraków, jest porównywalny z naturalnym tłem akustycznym! Co widać to nie tylko po powyższych badaniach z Australii, ale także i w Polsce:

Innymi słowy, poziom infradźwięków jest na poziomie tła naturalnego. Co to oznacza? W skrócie, jeżeli ktoś się boi wiatraków, równie dobrze może bać się samego wiatru!

Oddziaływanie parku wiatrowego na tle "krzywych jednakowej głośności" (wg. ISO: 226-2003)

Duża grafika - tutaj - Elektrownie wiatrowe są bezpieczne w odległościach 400-500 m.


Poziomy akustyczne od elektrowni wiatrowych na tle norm - duża grafika.


Porównanie akustyki od ruchliwych dróg i wiatraków - duża grafika.

Czy wiesz, że:

wiatrak z odległości 500 m jest zagłuszany przez ruchliwą drogę, odległą od nas o 1500 m?

Duża grafika: http://wiatrowa.blox.pl/resource/tlumienie_akustyka.png

Podsumowanie

Jakie przepisy powinny więc zostać wprowadzone? Jak już wspomniałem, od turbin 2-5 MW już dzisiejsze przepisy w swojej zaostrzonej formie (np: nakaz stosowania G=0,3 a nawet 0), oddala duże parki czasem o ponad 900-1500 m, w zależności od form zabudowy. Można pomyśleć, czy nie dodać dodatkowego zabezpieczenia dla pojedynczych wiatraków, które "pilnowałoby", by duże wiatraki nie zbliżały się poniżej 500 m do zabudowań mieszkalnych. Te zasadę zapewnia zastosowanie już zasady "3-krotności wysokości" oddalenia. Dla typowej elektrowni wiatrowej o mocy ok 3 MW, oznacza to zazwyczaj ok 550 m (np: 3x180-190 m).

Ewentualnie można pomyśleć nad tym, by potraktować różne rodzaje zabudowy jednakowo, czyli nie różnicować na 40 i 45 dB, tylko obie normy zastosować jednocześnie. Jak? Ano najbardziej racjonalnie jak tylko można. 

* normę 45 dB (noc) - stosować dla zimy, ponieważ praktycznie nikt nie śpi wtedy przy otwartych oknach i norma śmiało może być o 5 dB wyższa. Można wtedy liczyć na np: G=0, a więc wskaźniku dla powierzchni idealnie równych i twardych (jak np: lód).

* normę 40 dB (noc) - stosować dla pozostałej części roku, ale liczyć już na G=1 (wyliczenia na G=1 potwierdzają badania porealizacyjne hałasu)

(ewentualnie zastosować jedną normę, np: max 43 dB liczone na G=0,5 + "3-krotność wysokości oddalenia")

Co otrzymujemy wtedy? 

Duża grafika: http://wiatrowa.blox.pl/resource/park_g_mieszanej.jpg

Wyniki są następujące dla wspomnianego już przykładowego parku wiatrowego złożonego z siłowni 2-5 MW:

* około 1000 m od zabudowań zarówno dla izofony 40 i 45 dB - dla dużych parków wiatrowych.

Dodatkowo zastosowanie zasady pomocniczej, czyli "3-krotności wysokości oddalenia", co zapewni minimum 500 m od nawet pojedynczej siłowni. Otrzymujemy wtedy wzorcowe przepisy, korzystające z doświadczeń i standardów europejskich! 

W Europie stawia się już 300-800 m od zabudowań, zaś powyższa propozycja to minimum 500-1000 m dla dużych siłowni, w  zależności od ich ilości, wysokości i mocy akustycznej.

Po części te przepisy już u nas obowiązują, ze względu na bardzo rygorystyczną interpretację przepisów akustycznych przez RDOŚ. 

Warto tez zauważyć, że zastosowanie jako głównego kryterium tylko zasady wysokości, prowadzi do absurdów i patologii. Wysokie turbiny potrafią być dziś:

- 2 x razy bardziej wydajne, będąc jednocześnie dużo cichsze niż kiedyś.

Dla porównania:

- Vestas V90-3,0 MW: wieża 90 m, wysokość łączna 135 m, moc akustyczna: 109 dB, popularna turbina jeszcze 5-7 lat temu:

produkcja z wysokości 90 m (wiatr na 90 m: 6,5 m/s): 6300 MWh/rok;

Dziś, nowoczesna i wysoka turbina:

- Vestas V126-3 MW: wieża 117 m, wysokość łączna 180 m, moc akustyczna: 106 dB:

produkcja z wysokości 117 m: (wiatr na 119 m: 7,2 m/s): 11700 MWh/rok.

 

Czyli dziś turbina robi 3 dB mniej hałasu (np: zamiast 40 dB, będziemy mieli tylko 37 dB), natomiast robi prawie 2-razy więcej energii z tej samej mocy. Tymczasem cichszą i lepszą turbinę chce się oddalać w propozycji ustawy dużo dalej.

Wprowadzenie zasady 10-krotności także i z tego punktu widzenia to absurd.

- - - - -

Polecamy też inne artykuły:

 

 Tagi: wind turbine, windpower, poland, efficiency, distance, distance from buildings, standard acoustic, infrasound, noise, acoustics

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
wiatrowa-info
Czas publikacji:
wtorek, 15 marca 2016 18:34

Polecane wpisy

Trackback

Komentarze

Dodaj komentarz

 • Gość Jan Dzban napisał(a) z *.dynamic.chello.pl komentarz datowany na 2016/03/18 06:07:54:

  W głowach polityków PIS błąka się myśl, którą tak streszczę: Co by tu jeszcze spieprzyć Panowie? Co by tu jeszcze?

 • Gość @@@ napisał(a) z *.play-internet.pl komentarz datowany na 2016/03/30 00:26:15:

  Nie jest prawdą, że zachonien europie normy nadal pozwalają na budowy takich siłowni w odległościach 200, 300 metrów od zabudowy mieszkalnej.
  We Francji minimum to 1,5 km.
  Dla ciekawych... w Stanach to 3,2 km.

 • wiatrowa-info napisał(a) komentarz datowany na 2016/03/30 10:14:55:

  JAN DZBAN - Niestety ale powtarzasz bzdury i mity. Wszyscy którzy to powtarzają, nie potrafią podać żadnej ustawy, która by to niby regulowała BO JEJ NIE MA.
  W USA i we Francji są to zazwyczaj normy hałasowe, która pozwalają zazwyczaj od ok 500 m. Dodatkowo w USA każdy stan sam sobie może regulować. Wystarczy spojrzeć w Google Earth, że jest tam cała masa wiatraków poniżej 500 m.

 • Gość pisul napisał(a) z *.res.pl komentarz datowany na 2016/03/30 23:49:29:

  Możliwy jest kompromis. Mieszkańcy nie chcą hałasu to oczywiste a firmy chcą zarabiać. Wystarczy ustalić złoty środek- limit 1km od jakichkolwiek zabudowań a ... czym bliżej tym domy dostają % zwrot za zużyty w gospodarstwie prąd aż do 100% zwrotu przy pozwoleniu mieszkańców na lokalizacje do 500metrów. I umowa na 25 lat

  Głupi się nie zgodzi ale setka innych już tak. Tylko w kompromisie to 2 strony idą na ugody. A jak znam życie to Ci co stawiają wiatraki sprowadzają złomy z Niemiec co tam z powodu bezpieczeństwa wycofane a u nas hulaj dusza prawa brak. I te farmy albo się palą albo hałasują albo migają cieniem albo jak na youtubie kilka filmów odpadają im elementy przeważnie śmigła :) Dlaczego na siłe chcecie ludzi uszczęśliwiać? Dogadajcie sie? Zaproponujcie rekompensate za zniszczoną ziemie również w trakcie montażu.

 • Gość P napisał(a) z *.static.ip.netia.com.pl komentarz datowany na 2016/03/31 15:28:55:

  "...natomiast robi prawie 2-razy więcej energii z tej samej mocy... "
  Kiedyś mnie uczyli, że energia to jest moc * czas. Czyżby coś się zmieniło

 • wiatrowa-info napisał(a) komentarz datowany na 2016/04/08 09:40:39:

  Do gościa "P" - został użyty skrót myślowy, chodziło rzecz jasna o to, że z elektrowni wiatrowej o określonej mocy maksymalnej, można zrobić mniej lub więcej energii w skali roku. Zdanie ma sen, jak się przeczyta całość, a nie tylko ten wycinek :)

Dodaj komentarz

Kalendarz

Lipiec 2018

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Wyszukiwarka

Kanał informacyjny

Opcje Bloxa