Energia Wiatrowa

Wiatrowa.blox.pl - energetyka wiatrowa, informacje, fakty i mity.

Wpisy otagowane „naukowcy”

 • czwartek, 11 czerwca 2015
  • Naukowcy, pseudonaukowcy czy wykładowcy?

   Na temat elektrowni wiatrowych wypowiada się coraz więcej osób, udając naukowców, specjalistów i niezależnych ekspertów, którzy wypowiadają się na wszystkie powiązane tematy od akustyki, zdrowia po sprawy techniczne jak bezpieczeństwo budowli. Pominę wielki wykład na temat tego, że tzw. "niezależny ekspert" to zwykłe mydlenie oczu, ponieważ nie ma czegoś takiego w obecnym systemie prawnym. 

   A nazywanie samego siebie niezależnym ekspertem, gdy prowadzi się zarówno prywatną walkę (w miejscu swojego zamieszkania) z wiatrakami, jak i cykl spotkań, wizyt, artykułów antywiatrowych w różnych serwisach internetowych - to już po prostu kpina z logiki i pojęcia niezależności. 

   Wiele tych osób godzi się na nazywanie ich jako: profesor, naukowiec, specjalista. 

   Jaka jest prawda? Zazwyczaj nie są żadnymi profesorami, tylko co najwyżej doktorem lub zwykłym wykładowcą na uczelni. Czy są specjalistami? Zazwyczaj w bardzo, bardzo wąskiej dziedzinie - praktycznie nikt z nich, nie jest ekspertem w dziedzinie siłowni wiatrowych, gdyż to stosunkowo młoda dziedzina w Polsce. 

   Tacy "niezależni eksperci" zabierają się za krytykę prawdziwych naukowców, którzy prowadzą prawdziwe badania. 

   Ciekawy artykuł na ten temat można przeczytać poniżej:

   http://www.nowytydzien.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=29172:ekspert-kt%C3%B3ry-ekspertem-nie-jest&Itemid=44

   Cytat:

   " Ekspert, który ekspertem nie jest

   Kolejna uchwała Rady Gminy Wyryki, powołująca niezależnego eksperta w sprawie wiatraków, okazuje się bublem prawnym. Jej projekt nie został zaopiniowany przez radcę prawnego, skutkiem czego nadzór prawny wojewody wszczął postępowanie uchylające. - Paradoksem jest, że na jej mocy powołany miał być ekspert, który tak naprawdę żadnym ekspertem być nie może - mówi wójt Ćwirta.

   Na marcowej sesji Rady Gminy Wyryki głosami klubu radnych Stop Wiatrakom - Wyryki, przy milczącej zgodzie dużej części rady (siedmiu radnych wstrzymało się od głosowania), podjęta została uchwała zobowiązująca wójta gminy Wyryki do zawarcia umowy z prof. Barbarą Lebiedowską jako ekspertem Komisji Europejskiej do spraw akustyki. Umowa dotyczyć miała sporządzenia przez panią profesor ekspertyzy o planowanej w Wyrykach farmie wiatrowej. Radni w uchwale zdecydowali, że honorarium dla autorki dokumentu będzie wynosić 3 tys. zł. Wnioskodawca uchwały, radny Wojciech Straczuk, argumentował, że zaproponowany ekspert jest gwarantem sporządzenia wiarygodnej i miarodajnej ekspertyzy dotyczącej planów lokalizacji farmy wiatrowej w Wyrykach. Po sesji uchwała w sprawie powołania eksperta trafiła do wojewody w celu zbadania zgodności jej zapisów z prawem. - Nadzór prawny wojewody stosownym pismem poinformował nas o wszczęciu postępowania nadzorczego w celu uchylenia uchwały podjętej przez Radę Gminy Wyryki - mówi wójt Andrzej Ćwirta. - W uzasadnieniu wskazano szereg argumentów przemawiających za koniecznością jej uchylenia. Organ nadzoru wytknął m.in., że rada rażąco przekroczyła swoje kompetencje przyjmując tego typu uchwałę - tłumaczy wójt. Ale to jeszcze nic. Równolegle Urząd Gminy Wyryki wystąpił bowiem do przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce o oficjalne dane kontaktowe prof. Barbary Lebiedowskiej. - Odpowiedź była dla nas bardzo zaskakująca. Okazało się bowiem, że nazwisko pani profesor nie widnieje w rejestrze grup ekspertów Komisji Europejskiej. Co więcej, nie jest ona także ekspertem Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej - wyjaśnia Ćwirta. - W tym świetle uchwała naszej Rady nabiera paradoksalnej wymowy, bo zdecydowała o zatrudnieniu eksperta, który ekspertem wcale nie jest - twierdzi wójt. 

   - Być może całej sprawy by nie było, gdyby - zanim mój projekt trafił do porządku obrad - zaopiniował go radca prawny - uważa pomysłodawca uchwały Wojciech Straczuk. - Moim zdaniem wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, rada uchwałę przyjęła i teraz świętym obowiązkiem wójta jest ją wykonać - twierdzi radny. Dodaje też, że profesor Lebiedowska - według jego wiedzy - posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do napisania takiej ekspertyzy.W tym całym zamieszaniu wojewoda jeszcze nie zdecydował, czy uchwałę wyryckiej rady uchylić. Na razie w gminie trwają przygotowania do zmian w studium zagospodarowania przestrzennego. Dzięki niemu ma być możliwa budowa elektrowni wiatrowej. Jeszcze do 21 maja mieszkańcy Wyryk mogą wnosić swoje uwagi do zmian w tym dokumencie. Po tym czasie to radni zdecydują czy zmiany zostaną uchwalone.

   "

   Co ciekawe, sprawdzając na rzetelnej stronie nauka-polska.pl - Pani Barbara Lebiedowska żadnym profesorem nie jest:

   http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=73978&lang=pl

   http://wiatrowa.blox.pl/resource/naukowiec_ekspert_wiatraki.jpg

    

   Dlaczego więc ci pseudonaukowcy, czyli po prostu zwykli wykładowcy (i to nie zawsze, bo często emerytowani), tak łatwo oszukują ludzi szkodliwością wiatraków? Dlaczego w ich mniemaniu wiatr jest tak straszny, że ciężko o coś straszniejszego na naszej planecie, niż zawirowania powietrza. Odpowiedź jest prosta. Odpowiednio dobierając słowa, używają terminów, które są obce większości, można wystraszyć wszystkim. Wszystkim bez wyjątku, kto nie wierzy polecam video:

   https://youtu.be/94QnJQ3KLDM


   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Naukowcy, pseudonaukowcy czy wykładowcy?”
   Tagi:
   Autor(ka):
   wiatrowa-info
   Czas publikacji:
   czwartek, 11 czerwca 2015 16:57
 • poniedziałek, 21 maja 2012
  • Energia Wiatrowa w Senacie - dyskusja, naukowcy

   Dziś tylko tak na szybko kilka linków do dyskusji jaka toczyła się w Senacie (24.04.2012) na temat energii wiatrowej, więcej za kilka dni.

   http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,365,seminarium-energetyka-wiatrowa-fakty-i-mity.html

   a tam szczególnie video nr2:

   http://senat.atmitv.pl/SenatConsole/TransmissionArchiveItem.go?timeFrom=1335260539347&timeTo=1335271251501&channel=1

   - wypowiedź o infradźwiękach i wyraźne stwierdzenia, że poziomy emitowane przez elektrownie wiatrowe nie są szkodliwe, co więcej, że są dużo niższe od poziomów emitowanych przez ruch drogowy czy otaczające nasz urządzenia. Czyli to, o czym już nie raz wspominałem.

   Inne linki:

   http://www.reo.pl/w-senacie-rozmawiano-o-faktach-i-mitach-na-temat-energii-wiatrowej

   http://www.polskieradio.pl/51/638/Artykul/592580,Seminarium-Energetyka-wiatrowa-%E2%80%93-fakty-i-mity

   http://www.konwentburmistrzow.one.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=189&Itemid=1

   http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/agenda/seminaria/2012/120424a/120424.pdf

   - program dyskusji.

    

   Oto kilka cytatów:

   "O wpływie budowy elektrowni wiatrowych na rozwój gmin mówił profesor Kazimierz Pająk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jako główne korzyści wymienił zyski z tytułu podatku od budowli, a także udziałów w podatku PIT i CIT od firm zarejestrowanych na terenie gmin. Według niego, gminy, na obszarze których pracują farmy wiatrowe, mają stałe dochody w budżecie sięgające prawie 10% ich wpływów. Pozwala to organom samorządowym dysponować znacznymi kwotami na rozwój infrastruktury technicznej, społecznej, ekologicznej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego."

   "Naukowiec z poznańskiego uniwersytetu podkreślił także dynamikę rozwoju sektora OZE, w którym do 2020 roku powstanie ponad 24 tys. pełnoetatowych miejsc pracy, a uwzględniając zawody pochodne ponad 66 tys."

   - - - - -

   "Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica i przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, zwrócił uwagę na korzyści ekonomiczne, społeczne i promocyjne, jakie gminy mogą czerpać z obecności elektrowni wiatrowych na swoim terenie."

   - - - - -

   "Profesor  Stanisław Krasowicz z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach przedstawił wpływ farm wiatrowych na intensywność produkcji rolnej, zwracając uwagę na zjawisko mieszania powietrza, które ogranicza niepożądane skutki wiosennych przymrozków czy zmiany w cyrkulacji powietrza, poprawiające efektywność procesu fotosyntezy poprzez zmianę dystrybucji CO2."

   "Potencjalny wpływ turbin wiatrowych na intensywność produkcji roślinnej na terenach do nich przyległych zaprezentował prof. Stanisław Krasowicz z Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. - Nie można stwierdzić jednoznacznego pogarszania warunków dla uprawy roślin rolniczych w bezpośrednim sąsiedztwie farm wiatrowych. Wprost przeciwnie dostrzec można pewne możliwości oddziaływań pozytywnych (...).

   Więc można powiedzieć, że elektrownia wiatrowa nie stwarza wyraźnych ograniczeń dla produkcji roślinnej na obszarach wiejskich - powiedział w podsumowaniu swojego wystąpienia prof. Krasowicz, zastrzegając jednak, że tego typu analiz nie można uogólniać, ale zawsze należy odnosić je do studium konkretnego przypadku."

   - - - - -

   "Profesor Feliks Jaroszyk z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu  zaznaczył, że liczne badania światowych ośrodków dowodzą, iż turbiny nie mają wpływu na stan zdrowia człowieka, a wartości dopuszczalnego hałasu obowiązujące w Polsce są porównywalne ze szwedzkimi, lecz bardziej restrykcyjne w porównaniu z niemieckimi i amerykańskimi."

   "Prof. Feliks Jaroszyk z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu omówił, wywołujący wiele kontrowersji, temat oddziaływania bodźców fizykalnych wytwarzanych przez turbiny wiatrowe na ludzki organizm. Zasygnalizował problematykę infradźwięków, fal sprężystych i zjawiska migotania cienia, obalając narosłe wokół tej tematyki mity. - Efekt migotania cienia jest efektem przewidywalnym. Można na etapie projektowania wyeliminować go całkowicie - zapewniał prof. Jaroszyk."

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   wiatrowa-info
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 21 maja 2012 09:39
 • środa, 08 lutego 2012
  • Naukowcy o wiatrakach - artykuły

   Przeciwnicy energii wiatrowej powołują się na "badania" Niny Pierpont, która jest ich głównym autorytetem i symbolem walki z wiatrakami. Tymczasem prawda jest taka, że nie były to żadne badania. Pani ta przepytała ankietowo 10 rodzin (38 osób), które skarżyły się na sąsiedztwo wiatraków. Należy jednak zdać sobie sprawę, że jeżeli te osoby były negatywnie nastawione już przed postawieniem parku wiatrowego, to zazwyczaj nie zmieniają zdania, bo nie widzą w tym zysku dla siebie. W badaniach ankietowych każdy może powiedzieć co chce. Jeżeli więc jest przeciwnikiem wiatraków, to będzie odpowiadał, że mu przeszkadzają, wszak może powiedzieć co chce, nawet jeśli uciążliwości realnie nie ma.

   By badania były obiektywne, należy zbadać grupę kontrolną, by zobaczyć, czy osoby narzekające na podobne dolegliwości, nie stanowią podobnego procentu. I okazuje się, że były takie badania. Udział osób narzekających jest podobny niezależnie czy ktoś mieszka koło wiatraków, czy też w okolicy bez wiatraków. Gdy nie ma wiatraków, ludzie narzekają na inne rzeczy, podczas gdy 90% innych osób, nie widzi tam problemu.

   Najśmieszniejsze jest jednak to, że badania przeciwników pokazują tak na prawdę, że wiatraki nie szkodzą. Jeżeli w ich badaniach widzimy, że narzeka 10% osób ...... a przed postawieniem elektrowni wiatrowych nie chciało ich 50-80% osób, to znaczy, że prawie wszyscy są zadowoleni i przekonali się z czasem, że nie szkodzą i nie są uciążliwe. Te 10% osób narzekających znajdzie się zawsze, bo nie wszyscy zmienią stanowisko, poza tym są typy osób, którym przeszkadza wszystko, nawet śpiew ptaków.

   Zobaczmy opinie naukowców:

   Duża grafika - http://wiatrowa.blox.pl/resource/badania_naukowcy_wiatraki.jpg

    

   Duża grafika:

   http://wiatrowa.blox.pl/resource/badania_naukowcy_wiatraki1b.jpg

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Naukowcy o wiatrakach - artykuły”
   Tagi:
   Autor(ka):
   wiatrowa-info
   Czas publikacji:
   środa, 08 lutego 2012 17:38

Kalendarz

Lipiec 2018

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Wyszukiwarka

Kanał informacyjny

Opcje Bloxa